Liczba odwiedzin strony: 16164 Osób na stronie: 1
 

A-S 
Biuro systemów zarządzania jakością.
Sajdak A.

 
 
A-S
Biuro systemów zarządzania jakością.
Sajdak A.
 
gen. Berlinga 2 lok. 79
85-796 Bydgoszcz
Profesja:   rzeczoznawca

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 29 poz. 248 - Moc obowiązująca Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r. (Dz. U. z dnia 17 lutego 2005 r.) Podaje się niniejszym do wiadomości, że na...
Monitor Polski 1999 Nr 8 poz. 116 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 1998 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 11 marca 1999 r.) Rej. 78/98 MPM Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE...